<
2
เครื่องสำอาง เป็นสิ่งที่ทุกคนใช้เป็นประจำทุกวัน บางคนขาดไม่ได้เลยทีเดียว ต้องพกติดตัวตลอดเวลา เพื่อเติมความมั่นใจระหว่างวัน ซึ่งเครื่องสำอางก็จะแบ่งออกหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น เครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง  เครื่องสำอางสำหรับผมและขน  เครื่องสำอางสำหรับแต่งตาและคิ้ว เครื่องสำอางสำหรับแต่งใบหน้า เครื่องสำอางสำหรับแต่งแก้ม เครื่องสำอางสำหรับแต่งปาก เครื่องสำอางสำหรับทำความสะอาดผิวปาก และฟัน เครื่องสำอางสำหรับเล็บผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากโรงงานผลิตเครื่องสำอางเป็น ต้น ซึ่งแต่ละประเภท ก็จะมีคุณสมบัติการนำไปใช้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หลักในการเลือกเครื่องสำอางให้เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย ดังต่อไปนี้
- ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางที่ผ่านการรับรองคุณภาพ สามารถนำมาจำหน่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรเลือกซื้อที่ถูกกฏหมาย ที่ไม่มีสารต้องห้ามเป็นส่วนผสม
- ควรเลือกซื้อเครื่องสำอาง ตามห้างร้านต่างๆที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเป็นเครื่องสำอางที่สามารถนำมาวางจำหน่ายได้อย่างเปิดเผย
- มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแต่ละชนิด ระบุชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม ขั้นตอนการใช้ คุณสมบัติของสินค้าที่สามารถนำมาพิสูจน์ได้
- ควรเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีวัน เดือน ปี ระบุชัดเจน ก่อนการซื้อควรดูวันที่หมดอายุด้วย เพื่อความปลอดภัยก่อนการนำมาใช้ เพราะถ้าหากลืมดู และเป็นเครื่องสำอางจากโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วนอกจากจะไม่ ช่วยดูแล บำรุง ฟื้นฟูสุขภาพความสวยงาม ยังเสียเงืนแบบไร้ประโยชน์ เป็นการสิ้นเปลืองเงินอีกด้วย
- มีบรรจุภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แบบ ไม่ชำรุด เสียหาย ไม่ว่าจะเป็น วัสดุที่ใช้บรรจุเครื่องสำอางชนิดต่างๆรวมไปถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านนอกด้วย
หลักในการเลือกซื้อเครื่องสำอาง เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องจดจำและนำไปเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางทุกครั้ง